Ingen fastighetsavgift i 15 år för bostäder byggda 2012 och senare.

Det är nya skatteregler som gäller från 1 januari 2013 för nybyggda bostäder (småhus, bostadsrätter och flerfamiljshus) med värdeår 2012 eller senare. De blir helt befriade från att betala fastighetsavgift i 15 år.
Vid nybyggnation genererar detta en besparing på upp till ca 7000 kr/år i 15 år!

I deklarationen 2013 är småhus som vid fastighetstaxeringen har getts ett värdeår (nybyggnadsår) 2007-2011 är helt avgiftsbefriade, och småhus med värdeår (nybyggnadsår) 2002-2006 får halv fastighetsavgift.

Deklarationen 2014 (inkomståret 2013).

Vid deklarationen 2014 gäller de nya reglerna om förlängd avgiftsbefrielse för nybyggda bostäder.
Fastigheter med bostäder som är nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) kommer att få hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Bostadsfastigheter med värdeår (nybyggnadsår) 2002-2011 som befinner sig i den nuvarande lättnadsperioden med hel avgiftsbefrielse de första fem åren och halv avgift de följande fem åren, berörs inte av de nya reglerna.

Den femåriga perioden med halv fastighetsavgift kommer i samband med detta att slopas.

Vill du läsa mer om vilka regler som gäller från och med 2013 – läs mer på Skatteverket .

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar